Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

Nieuws met label 'Eerste Kamer'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Peter Ester: 'Een arbeidsmarkt waar voor iedereen plek is'

Peter Ester - Foto: Anne Paul Roukema / ChristenUniedinsdag 24 maart 2015 13:04 De ChristenUnie-fractie is een overtuigd pleitbezorger van het adagium van een inclusieve en activerende arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waar voor iedereen plek is. Onze aandacht gaat daarbij vooral uit naar werknemers die graag willen werken, maar extra zorg behoeven vanwege een arbeidsbeperking om de stap naar de arbeidsmarkt te maken. Dat zei ChristenUnie-senator Peter Ester tijdens een debat over het quotum arbeidsbeperkten. lees verder
Labels
Eerste Kamer
Peter Ester

Idealen voor nu

manifest-vierkantdinsdag 03 februari 2015 10:16 Het manifest van de ChristenUnie voor de Eerste Kamer en de Provinciale Statenverkiezingen & Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 lees verder
Labels
Eerste Kamer

Senator Roel Kuiper: geen leenstelsel

roel-kuiper-banner-2-944x390dinsdag 20 januari 2015 15:40 De ChristenUnie-fractie in de Eerste Kamer is tegen het invoeren van een leenstelsel voor studenten. 'Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat de private schuldenberg in Nederland enorm toeneemt. Studenten zonder rijke ouders zitten straks met hoge schulden.' Dat zei ChristenUnie-senator Roel Kuiper dinsdag tijdens het debat daarover. lees verder
Labels
Eerste Kamer
Roel Kuiper

Peter Ester: 'Jozef-principe voor pensioenen'

peter-ester-vierkant-600x600dinsdag 16 december 2014 11:35 'Een gezonde balans tussen generaties.' Dat bepleitte ChristenUnie-senator Peter Ester tijdens het debat over pensioenen in de Eerste Kamer. 'Het Jozef-principe moet gaan gelden. In vette jaren sparen voor moeilijke jaren. Dat draagt bij aan intergenerationele rechtvaardigheid. De nieuwe spelregels voor de pensioenfondsen zijn van groot belang voor een goed pensioen voor de huidige en toekomstige generatie van gepensioneerden.' lees verder
Labels
Eerste Kamer
Peter Ester

Peter Ester: 'Belastingherziening kans voor groenere economie'

Peter Ester - Foto: Anne Paul Roukema / ChristenUniemaandag 15 december 2014 19:22 ChristenUnie-senator Peter Ester riep de regering vandaag op om bij vernieuwing van het belastingstelsel twee uitgangspunten prioriteit te geven: vergroening van de economie en minder belasten van arbeid. De Eerste Kamer debatteert vandaag en morgen over het Belastingplan 2015. lees verder
Labels
Eerste Kamer
Peter Ester

Overig nieuws

Nieuwsarchief