Arie Slob

Nieuws

Reactie ChristenUnie op Grieks referendum

Arie-slob-banner-4-944x390maandag 06 juli 2015 Fractievoorzitter Arie Slob: ,,Het Griekse nee plaatst de EU voor de grootste uitdaging sinds de val van de Muur. Het komt nu aan op wijsheid en het zetten van concrete stappen. Een gecontroleerde uittreding in combinatie met schuldsanering en economische herstructurering is voor de langere termijn het meest duurzaam." lees verder
Labels

Kamer stuurt kabinet weer naar cao-tafel politie en ambtenaren

Arie-slob-banner-3-944x390donderdag 02 juli 2015 De ChristenUnie heeft met een Kamermeerderheid aan partijen een motie ingediend waarin het kabinet wordt gehouden aan haar eigen belofte dat de nullijn gaat verdwijnen en de inkomens van leraren, politieagenten, militairen en anders overheidspersoneel weer gaan meestijgen met de loonontwikkeling in de markt. Voor 1 september wil de Kamer geïnformeerd worden over de voortgang. lees verder
Labels
Tweede Kamer

Arie Slob: "Wij willen geen Down-vrije samenleving!"

vierkant-slob-downvrijezaterdag 13 juni 2015 Op het eerste ChristenUnie-congres met stemrecht voor individuele leden sprak fractievoorzitter Arie Slob behalve over de grondslag die de partij kort daarvoor wijzigde, ook over waardevol leven en waardevol sámenleven met ruimte voor iedereen: "Als de Dikke-Ik-discussie de minister-president ernst is, verwachten wij een concrete vertaling met een sterke nadruk op het omzien naar elkaar." Lees hier de hele speech van Arie Slob. lees verder
Labels
Congres

CPB-cijfers: "Kansen voor werk, lagere lasten en energietransitie"

Arie-slob-banner-1-944x390woensdag 10 juni 2015 De economisch opgaande lijn die vandaag blijkt uit de nieuwste cijfers van het CPB, biedt volgens de ChristenUnie de kans om nu werk te maken van onder meer de belastinghervorming en energietransitie. Arie Slob: “De groei zet door en de werkloosheid daalt. Dat is goed nieuws voor gezinnen en bedrijven die het in de afgelopen jaren zwaar gehad hebben. Nu moet het kabinet doorpakken. Werkgelegenheid is en blijft voor ons prioriteit.” lees verder
Labels
Energie
Tweede Kamer
Werkgelegenheid

'Snel fatsoenlijke cao voor ambtenaren, leraren, politie'

Arie-slob-banner-1-944x390woensdag 27 mei 2015 Tijdens het verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer heeft ChristenUnie-leider Arie Slob een motie ingediend om het kabinet ertoe te bewegen de impasse rond de cao-onderhandelingen met rijksambtenaren zo snel mogelijk te doorbreken. Volgens Slob verdienen ambtenaren, leraren, politieagenten, militairen en overig overheidspersoneel na soms een al jaren geldende nullijn nu zo snel mogelijk een fatsoenlijke CAO. De motie werd mede ingediend door coalitiepartij PvdA. lees verder
Labels
Onderwijs
Veiligheid

Oudere nieuwsberichten