Carola Schouten

Nieuws

ChristenUnie: maak van ABN AMRO een coöperatie

carola-schouten-banner-4-944x390donderdag 02 april 2015 De ChristenUnie wil het belang van klanten en gewone werknemers voorop zetten, door van ABN AMRO een coöperatie te maken. De bank moet niet meer gericht zijn op de snelle winsten, maar op de lange termijn. ABN AMRO moet een bank worden waar de menselijke maat leidend is. Dat voorstel doet Tweede Kamerlid Carola Schouten. lees verder

Steun voor verbeteren vestigingsklimaat voor bedrijven in Zuidoost-Drenthe

carola-schouten-banner-944x390woensdag 01 april 2015 Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft een motie van Carola Schouten gesteund om het vestigingsklimaat te verbeteren voor bedrijven in Drenthe. De motie is ingediend naar aanleiding van de voorgenomen sluiting van Philips Lighting in Emmen en richt zich specifiek op het stedelijk netwerk van Emmen-Coevorden-Hoogeveen-Hardenberg, waar veel innovatieve industrie gevestigd is. lees verder

ChristenUnie: kabinet moet mantelzorgers ontlasten

mantelzorg-bannerwoensdag 25 maart 2015 De ChristenUnie wil dat er meer maatregelen genomen worden om te voorkomen dat mantelzorgers gezondheidsproblemen krijgen, vanwege de combinatie van zorgtaken en betaald werk. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat deze mantelzorgers een groter risico lopen op gezondheidsklachten. lees verder

Oudere nieuwsberichten