Carola Schouten

Nieuws

ChristenUnie: kabinet moet mantelzorgers ontlasten

mantelzorg-bannerwoensdag 25 maart 2015 De ChristenUnie wil dat er meer maatregelen genomen worden om te voorkomen dat mantelzorgers gezondheidsproblemen krijgen, vanwege de combinatie van zorgtaken en betaald werk. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat deze mantelzorgers een groter risico lopen op gezondheidsklachten. lees verder

ChristenUnie komt met initiatiefwet Flexhuren voor jongeren

carola-schouten-banner-3-944x390vrijdag 20 februari 2015 Jongeren moeten makkelijker aan een huurwoning kunnen komen. Nu komen veel jongeren in problemen als ze na hun studie hun studentenkamer uit moeten of een baan vinden in een andere stad. Voor sociale huurwoningen gelden immers vaak lange wachtlijsten. Veel jongeren blijven noodgedwongen langer thuis wonen. lees verder

ChristenUnie: ECB slaat verkeerde weg in met opkopen staatsobligaties

carola-schouten-banner-944x390donderdag 22 januari 2015 Kamerlid Carola Schouten vindt het onwenselijk dat de ECB overgaat tot het opkopen van staatsobligaties ter waarde van 1.140 miljard euro. Schouten: ,,Het op deze wijze aanzetten van de geldkraan lost de problemen niet op. Daarnaast leidt deze mega-operatie tot een herverdeling van risico’s tussen lidstaten. Bovendien neemt het risico van een nieuwe financiële bubbel juist toe. Dit moeten we niet willen." lees verder

Oudere nieuwsberichten