Carola Schouten

Nieuws

CU-moties zetten kabinet aan het werk met regionale economie en arbeidsmarkt

economiewoensdag 17 december 2014 Het kabinet heeft naar aanleiding van twee aangenomen moties van de ChristenUnie verschillende acties aangekondigd. Allereerst heeft minister Kamp een ‘samenwerkingsagenda’ opgesteld samen met het bedrijfsleven en provincies. Ten tweede voert het kabinet 2 moties van Carola Schouten uit om in de grensregio’s belemmeringen weg te nemen voor economie en arbeidsmarkt. lees verder

Kabinet belemmert Tweede Kamer in controlerende taak (opinie)

carola-schouten-banner-3-944x390dinsdag 16 december 2014 De Tweede Kamer kan op geen enkele manier controleren of de afspraken die multinationals, zoals Google en Starbucks, met de Nederlandse belastingdienst gemaakt hebben, eerlijk zijn en binnen de grenzen van de wet vallen. Minister Dijsselbloem en Staatssecretaris Wiebes weigeren namelijk consequent inzicht te geven in deze belastingdeals. lees verder

Nieuwe regels woningcorporaties: beter toezicht, ruimte voor krimpregio’s en voor inzetten op leefbaarheid en meer rechten huurders

carola-schouten-banner-944x390dinsdag 16 december 2014 Als vervolg van de parlementaire enquête woningcorporaties is een nieuwe wet vastgesteld met strengere regels met betrekking tot het toezicht op en de taken van woningcorporaties. Hiermee moeten in de toekomst excessen worden voorkomen zoals de Vestia affaire. lees verder

Oudere nieuwsberichten