Joël Voordewind

Nieuws

Reactie ChristenUnie op kabinetsbesluit bombardementen boven Syrië

Dutch_F-16 - rechtenvrijvrijdag 29 januari 2016 De ChristenUnie heeft nog veel vragen bij het kabinetsbesluit om de strijd tegen ISIS uit te breiden naar Syrië. Kamerlid Joël Voordewind: ,,Mijn fractie heeft altijd de optie opengehouden om de ... lees verder
Labels
Defensie
Tweede Kamer

ChristenUnie: actie elektronicasector nodig tegen kinderarbeid

voordewind-vierkant-3-600x600woensdag 20 januari 2016 Naar aanleiding van een rapport Amnesty International heeft ChristenUnie-Kamerlid Joel Voordewind vragen gesteld aan minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Er is sprake van grootschalige kinderarbeid in kobaltmijnen in Congo waar de grondstof voor batterijen wordt geproduceerd voor grote elektronicafabrikanten. lees verder
Labels
Buitenlands beleid
Ontwikkelingssamenwerking

ChristenUnie: verdeel vluchtelingen over gemeenten al vóór ze status krijgen

voordewind-vierkant-2-600x600dinsdag 19 januari 2016 ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind wil dat vluchtelingen die Nederland binnenkomen al worden verdeeld over gemeenten vóór ze de asielprocedure doorlopen hebben. In die gemeente moet dan ook de opvang plaatsvinden. Nu krijgen vluchtelingen pas een gemeente toegewezen op het moment dat zij daadwerkelijk een verblijfsvergunning hebben gekregen. lees verder
Labels
Asiel
Vluchtelingen

'Kabinet moet extra maatregelen nemen bij toegenomen christenvervolging'

20151020-Irak-AP-Roukema-9228woensdag 13 januari 2016 De ChristenUnie wil naar aanleiding van de Open Doors-ranglijst christenvervolging 2016 van het kabinet weten wat zij doet om de toegenomen christenvervolging tegen te gaan. Volgens Tweede Kamerlid Joël Voordewind zijn extra inspanningen noodzakelijk. lees verder
Labels
Buitenlands beleid
Godsdienstvrijheid

'Kleinschalige opvang door eerlijke verdeling azc's'

Asielzoekermaandag 11 januari 2016 De ChristenUnie wil dat er een verdeelsleutel wordt ingesteld voor de opvang van vluchtelingen over het hele land. "Doordat de asielzoekers over het hele land worden verspreid zal het gaan om kleinschalige opvang," zei ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind in een interview met nu.nl. Met de evenredige verdeling van asielzoekers wil Voordewind aansluiten bij de verdeling die er als is voor vluchtelingen met een status. "Als de vluchtelingen toch al in die gemeenten aanwezig zijn zullen zij ook sneller integreren als ze daar mogen blijven zodra ze een status hebben. De begeleiding kan dan ook beter worden georganiseerd." lees verder
Labels
Vluchtelingen

Video: reis naar Egypte (oktober 2013)

Oudere nieuwsberichten