Bedankboek

Het dankboek is inmiddels gesloten en wordt binnenkort aangeboden aan Arie Slob en Paul Blokhuis. 

Arie Slob:

Ruim vier jaar mocht ik namens de ChristenUnie minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zijn. De uitdagingen waren groot.

Door corona werden die uitdagingen de afgelopen twee jaar alleen nog maar groter. Het was een eer en voorrecht om me in te mogen zetten voor goed onderwijs voor alle kinderen. En ook voor de vrijheid van ouders om een school te kiezen voor hun kinderen die aansluit bij de opvoeding. Mijn hart en aandacht gingen in het bijzonder uit naar de leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Mijn mooiste wetsvoorstel was misschien wel die waar voor leerlingen in praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs werd geregeld dat ze een officieel schooldiploma krijgen. Maar ook op gebied van media heb ik veel kunnen doen, waaronder het verbod op reclames rond kinderprogramma’s en meer aandacht voor de regio op onze nationale zenders.

Aan alle mooie dingen komt een einde. Er is veel gebeurd in de afgelopen jaren. We hebben veel met elkaar bereikt, maar tegelijkertijd was het soms ook loodzwaar. Ik zet in dankbaarheid een stap naar achteren en ik heb er alle vertrouwen in dat de ChristenUnie in het nieuwe kabinet met nieuwe energie verdergaat. Maar ik ga het zeker missen. Naast mijn thuis in Zwolle, heeft mijn leven zich in de afgelopen jaren grotendeels afgespeeld in Den Haag. De Haagse politiek is daarmee mijn tweede thuis geworden.

Het was fijn om intensief samen te werken met Carola en Paul en met de fractie in de afgelopen jaren. Mooi om met zulke betrokken collega’s de politieke idealen van de ChristenUnie handen en voeten te geven. Ook wil ik alle leden bedanken voor hun steun, vertrouwen en constructieve inbreng. In verbondenheid neem ik nu afscheid van de landelijke politiek. Het gaat jullie goed.

Adieu!

arie slob png

Arie Slob
Demissionair minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Paul Blokhuis:

Begin 2022 komt aan een bijzondere periode in mijn leven een einde. Met veel dankbaarheid kijk ik terug op de afgelopen vier jaren als bewindspersoon.

Elke dag heb ik het een voorrecht gevonden dat ik deel mocht uitmaken van het kabinet Rutte 3. En nu is het bijna afgelopen. Hoewel we al bijna een jaar demissionair zijn en ik steeds rekening hield met deze mogelijke uitkomst voelt het toch een beetje abrupt.
Tot nu toe keek ik vooral vooruit. Er is nog veel werk aan de winkel. Langzamerhand begin ik met terugkijken. Ik kan in een paar regels niet alles vertellen. Het zijn de bijzondere ontmoetingen die er voor me uitspringen. De jonge dakloze Femke in haar penibele situatie, longarts Wanda de Kanter in onze gezamenlijke strijd tegen het roken, de oprichter van 113 zelfmoordpreventie Jan Mokkenstorm, de Auschwitz overlevende Ernst Verduin. Stuk voor stuk mensen die mijn motto bevestigen: iedereen moet kunnen meedoen. Daar heb ik me elke dag in Den Haag voor ingezet. Ik ben blij dat dankzij de hulp en inzet van velen de aanpak van dakloosheid succesvol is, Nederland bij de internationale top hoort in de aanpak van tabak en dat suïcidepreventie meer aandacht heeft dan ooit. Denk nou niet dat ik alleen maar successen te vieren heb. Bijvoorbeeld in de GGZ had ik meer willen bereiken met het tegengaan van wachtlijsten.

Ik heb veel respect voor mijn collega bewindspersonen van onze partij, Arie en Carola, die altijd een stevige en gerespecteerde inbreng hadden. De samenwerking met Gert Jan en de rest van de fractie is altijd goed geweest. Samen mogen we werk maken van de idealen van onze partij, in dienst van God en onze medemens. Ik heb me altijd onderdeel gevoeld van een warm ChristenUnie team en daar met plezier mijn bescheiden bijdrage aan geleverd. Ik heb er het volste vertrouwen in dat het smaldeel van de ChristenUnie in het volgende kabinet minstens zo goed aan de weg zal timmeren. En in de praktijk kan brengen wat wij als CU’ers met z’n allen nastreven: een land waarin iedereen moet kunnen meedoen.

Graag wil ik de leden en sympathisanten van de ChristenUnie danken voor het vertrouwen de afgelopen jaren en de steun die ik tijdens mijn werk heb mogen ervaren. In het bijzonder na het verlies van onze dochter Julia in 2018 hebben we dat gevoeld en uiteraard zal ik het nooit vergeten.

Adieu!

paul blokhuis png

Paul Blokhuis
Demissionair staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport