Aftrap themanetwerk Duurzaamheid en Klimaat

Event Duurzame Economie-21.jpg

Aftrap themanetwerk Duurzaamheid en Klimaat

Op donderdag 25 mei vond de eerste bijeenkomst van het themanetwerk Duurzaamheid en Klimaat plaats. In samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut is vol enthousiasme nagedacht over christelijk-sociaal duurzaamheids- en klimaatbeleid.

Binnen de ChristenUnie zijn velen al lange tijd betrokken bij het thema 'duurzaamheid': van klimaatactivist tot ondernemer en van kerkrentmeester tot internationaal investeerder. Het is dus geen wonder dat leden aangeven dat een duurzaam leefbaar klimaat politieke topprioriteit is. Tegelijk is het begrijpelijk dat het flink kan schuren in hóe we deze betrokkenheid samen vormgeven. Kortom, tijd om elkaar te ontmoeten, om in gesprek te gaan en om zo tot oplossingen te komen.

Event Duurzame Economie-16

“Ik vind het mooi dat deze brede en zeer betrokken groep mensen zich verbonden weet vanuit de hoop die het goede nieuws van Jezus biedt: wij gaan en hoeven de wereld niet te redden, maar we zijn wel volledig verantwoordelijk én samen in staat om deze beter door te geven,” zegt Simon Frans de Vries, voorzitter van dit nieuwe themanetwerk.

Ander kerngroeplid IJmert Muilwijk stelde het duurzame bedrijfsgebouw van Groenpand in Utrecht beschikbaar. Ruim 70 ChristenUnie-leden en -bestuurders gingen er in gesprek over de grote vragen waar we samen voor staan op weg naar klimaatrechtvaardigheid.

Ook kerngroepleden Kirsten Alblas, Bert van Dorp en Lisa van Nieuwkoop leidden daarbij deelsessies met gesprekken tussen politici en experts van brede afkomst.

Als inspirerend kader presenteerde het Wetenschappelijk Instituut de nieuwe bundel van Lambert Pasterkamp: 'Duurzame economie: een nieuwe kijk op groei en bloei'. Dit vanuit én met zorg samengestelde denkwerk biedt al de eerste handvatten waar het themanetwerk nog lang op terug verwacht te grijpen.

Event Duurzame Economie-13

Een constructief prikkelend referaat bij de bundel werd gehouden door dr. Liesbeth Rijsdijk van het lectoraat Netwerken in een Circulaire Economie op Hogeschool Windesheim. Na een viertal deelsessies waarbij ook politici uit alle bestuurslagen aanschoven waren er nog enthousiaste reacties op de bijeenkomst door Wethouder Alwin Mussche en Tweede Kamerlid Pieter Grinwis.

Event Duurzame Economie-15

De afsluitende verse pizza’s werden buiten verzorgd door sociale catering van 'De Buurjongens'. De besproken waarden 'delen' en 'genieten van genoeg' kregen meteen vorm tijdens gesprekken over CO2-opslag, uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en de Warmtewet. Dit ging natuurlijk gepaard met de nodige persoonlijke kennismaking.

Het themanetwerk werkt nu verder samen in werkgroepen, gecoördineerd door de kerngroep. Deze leveren zowel bijdragen aan concrete vragen van politici als een verder uitgewerkte christelijk-sociale visie op vier thema’s:

(i) sociaal klimaatbeleid, (ii) energietransitie, (iii) circulaire economie en (iv) gebouwde omgeving. 

Leden die hier bij aan willen sluiten kunnen zich aanmelden via een mail aan de kerngroep. We hopen elkaar tenminste eenmaal per jaar als geheel netwerk te ontmoeten, maar de werkgroepen schakelen veel regelmatiger via sociale media en videomeetings. Gezien de urgentie van het thema is het namelijk hoog tijd om de handen uit de mouwen te (blijven) steken.

Event Duurzame Economie-5