ChristenUnie: gemeenschappelijke waarden in de grondwet

Grondwet
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 7 maart 2017 23:24

ChristenUnie: gemeenschappelijke waarden in de grondwet

De ChristenUnie wil dat de gemeenschappelijke waarden van Nederland in de grondwet worden verankerd. 

Gert-Jan Segers: ‘Deze campagne gaat het veel over de identiteit van ons land. Wat mij betreft leggen we in de grondwet gemeenschappelijke waarden vast: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid, naastenliefde, verdraagzaamheid, rentmeesterschap en geloofsvrijheid.’ 

Segers presenteert vanavond een voorstel voor een Algemene Bepaling. Die moet boven de grondwet komen te staan. Een deel van de tekst is gebaseerd op geboortepapieren van Nederland: een tekst uit de Unie van Utrecht. ‘Juist nu veel mensen bezorgd zijn, bijvoorbeeld over de islam en vluchtelingen, is het belangrijk dat we zelfbewust zijn en laten zien wie we zijn. Ik onderschat de bedreiging van de radicale islam niet, maar als wij duidelijk zijn over onze identiteit kunnen we heel veel uitdagingen aan. Deze waarden zijn het verdedigen waard.’ 

Zie hieronder het voorstel voor een algemene bepaling. 

Tekst Algemene Bepaling

Nederland is een democratische rechtsstaat. Onze samenleving is gefundeerd op gemeenschappelijke waarden; menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid, naastenliefde, verdraagzaamheid, rentmeesterschap en geloofsvrijheid. De overheid eerbiedigt en waarborgt deze waarden, de grondrechten en de fundamentele rechtsbeginselen.

De grondrechten die in de Grondwet staan beschreven vormen de kern van onze democratische rechtsstaat. Zij zijn onaantastbaar en onvervreemdbaar.

De grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten van iedere burger. Een ieder is gehouden elkaars rechten niet alleen geen afbreuk, hinder of schade te doen, maar elkaar daarin met alle geëigende en mogelijke middelen, indien nodig met lijf en goed, te helpen handhaven en sterken, als ook behoeden en beschermen tegen allen en ieder – wie en in welke hoedanigheid hij ook zou mogen zijn – die daadwerkelijk inbreuk daarop zou willen maken. 

Deel dit bericht

Labels:

Reacties

  1. Hans DeventerHans Deventer Schreef op 15 maart 2017 14:13

    Het idee als zodanig spreekt me aan. Het lijkt me dat er nog wel aan gesleuteld moet worden. Hoe kan een overheid naastenliefde waarborgen, bv? Binnen het huwelijk ben ik verplicht voor mijn echtgenote te zorgen, maar hoe kan een overheid dat afdwingen voor de rest van de 17 milj. Nederlanders? Mijns inziens wreekt hier ook enigszins de verschuiving. Daar waar een Grondwet van origine vooral de rechten van de burger ten opzichte van de overheid regelde, lijkt het nu een soort reglement van "hoe gaan we als burgers met elkaar om" te zijn geworden. Dat geeft spanning want daar waar een overheid inderdaad niet mag discrimineren, mag ik dat wel. En ben ik er nog steeds voorstander van dat bv een kerk dat ook mag. Dat onderscheid lijkt langzamerhand te verdwijnen en dat maakt de discussie erg lastig.

  2. J.BöselJ.Bösel Schreef op 8 maart 2017 20:27

    De BIJBEL behoord Uw grondwet te zijn, zonder politiek geleuter als democratie en islam is een gelijkwaardige religie. Uw christelijke overtuiging is alleen mondeling nog aanwezig,want de daden zijn tenonder gegaan aan de ideeën van de eu.waar u een harlekijn van blijkt te zijn. De Bijbel is hier heel duidelijk over meneer Segers, Galaten, Tessalonisenzen, waarschijnlijk leest u dat niet want het is heel confronterend voor afvalligen. Over homofielie is de BIJBEL ook heel duidelijk, maar u acht uzelf hoger dan de GOD van Abraham, Izaäk en Jakob want u slaat dat gewoon in de wind. Meneer Segers u heeft een andere god aangenomen dan de ware GOD,u heeft uw eigen god gecreëerd, ik hoop en bid dat uw blindheid weg genomen mag worden

  3. Gert JanGert Jan Schreef op 8 maart 2017 09:52

    Uitstekend initiatief. De eerste reactie (van Ben Kok) legt direct een kritische succesvoorwaarde bloot: de door een verontrustend groot deel van de bevolking beleden 'eigen volk eerst' doctrine maakt dat je je af moet vragen of deze - prachtig verwoorde! - waarden, grondrechten en fundamentele rechtsbeginselen daadwerkelijk nog onze gemeenschappelijke waarden zijn. Daar is nog wel wat zendingswerk te doen. Als we nu eens in plaats van het Wilhelmus deze Algemene Bepaling zouden leren reciteren...

Plaats een reactie