Conferentie jonge gezinnen en relatieversterking

De ChristenUnie wil aandacht vragen voor de druk waaronder ouders met jonge kinderen leven.

De combinatie van werk en zorg voor de kinderen, een dure hypotheek, mantelzorgtaken voor de familie; zomaar ingrediënten die kunnen leiden tot spanning in de relatie. Daarom organiseert Joël Voordewind samen met andere organisaties hierover een conferentie op maandag 7 november voor hulpverleners, beleidsmakers, pastoraal werkers, etc.

Op deze site verschijnt binnenkort meer informatie en de mogelijkheid om u aan te melden