Over Verkiezingscongres - Geloof in de samenleving

We heten u van harte welkom op het verkiezingsongres van de ChristenUnie op zaterdag 30 september 2023. Dit congres staan de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 centraal. Aanmelden is niet meer mogelijk, maar meekijken kan via de website en YouTube.

Programma
Het congres start om 09:00 uur met de voorbespreking van de amendementen en moties. Om 10:15 uur start de livestream en begint het plenaire programma met een overdenking, muziek, presentatie en vaststelling van de kandidatenlijst en een speech van de lijsttrekker.

Na de lunch volgen er enkele campagnesubsessies, gevolgd door de behandeling van amendementen en moties en de vaststelling van het verkiezingsprogramma.
Het congres eindigt met een gezamenlijke borrel.

Moties en amendementen
Preadviezen van het Landelijk Bestuur bij de moties en amendementen staan onder het kopje Materiaal.

De bespreking van de moties en amendementen gebeurt op drie momenten:

  • Woensdagavond 27 september zijn er digitale sessies waar een bespreking plaats vindt tussen één woordvoerder namens de indieners en het Landelijk Bestuur. De hoofdindiener van elk amendement ontvangt hierover persoonlijk bericht.
  • Het amendement op de kandidatenlijst wordt alleen plenair besproken tijdens het ochtendprogramma.
  • Tijdens de congresdag zijn er om 09:00 uur subsessies waarin u als leden in gesprek kunt over de moties en amendementen met preadvies ‘oordeel congres’ of ‘ontraden’.
  • Tijdens het plenaire middagdeel wordt een selectie van de moties en amendementen besproken. 

Afvaardiging lokale afdelingen
Besturen van lokale afdelingen kunnen aangeven wie namens de betreffende afdeling op het Partijcongres mag stemmen, door het aan de secretarissen per mail toegestuurde formulier in te vullen.
De afgevaardigde krijgt op het congres een verzwaarde stem, dat wil zeggen: bovenop zijn eigen stem krijgt hij - afhankelijk van de grootte van de afdelingen - extra stemmen. In ieder geval één stem en per 75 afdelingsleden een extra stem. De stemmen worden onverdeeld (dus in 1x) uitgebracht.

Stemmen en inspreken 
Alle leden van de ChristenUnie hebben stem- en spreekrecht. De stemmingen vinden plaats op de congresdag bij de behandeling van de betreffende onderwerpen.

Inspreken is alleen mogelijk als u op de congreslocatie aanwezig bent en gebeurt in de subsessies die in de ochtend worden gehouden van 9:00 - 10:00 uur.

Stemmen kan ook vanuit huis gedaan worden d.m.v. het volgen van de livestream. Deze livestream start om 10:15 uur, bij de start van het plenaire programma. Om te kunnen stemmen is het wel noodzakelijk dat u zich tijdig had aangemeld, dat kon tot donderdag 28 september 12:00 uur.

Contact
Per e-mail info@christenunie.nl of per telefoon: 033-422 69 69.