Dossier: Griekenland en de financiële crisis

ChristenUnie berichten over de Griekse crisis

Nieuws met label 'Joël Voordewind'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Tweede Kamer wil dat UNHCR toeziet op naleving vluchtelingenverdrag

Joël in Macedoniëwoensdag 13 april 2016 17:46 Een groot deel van de Tweede Kamer wil dat UNHCR toe gaat zien op naleving van het VN vluchtelingenverdrag, waaronder het terugsturen van migranten van Griekenland naar Turkije en het non-refoulementbeginsel, wat bepaalt dat asielzoekers niet naar het eigen land teruggestuurd mogen worden als ze daar niet veilig zijn. ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind diende vandaag een motie in die het kabinet oproept zich ervoor in te spannen dat UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, dat toezicht kan gaan uitoefenen. Naast de ChristenUnie staan ook Samsom (PvdA), Pechtold (D66) en Gesthuizen (SP) onder de motie. lees verder
Labels
Buitenlands beleid
Joël Voordewind
Vluchtelingen

'Europa mag nationale grensbewaking niet overrulen, wel landen buiten Schengen plaatsen'

voordewind-banner-3-944x390woensdag 16 december 2015 13:53 De ChristenUnie wil dat Europa niet zonder toestemming van een lidstaat kan ingrijpen in de nationale grensbewaking. In plaats daarvan moeten de grenzen van Schengen kunnen worden opgeschort als een land er niet in slaagt om de buitengrenzen te bewaken en het land aangeboden hulp bovendien afwijst. Een motie hiertoe werd met brede steun aangenomen door de Tweede Kamer. lees verder
Labels
Defensie
Europa
Joël Voordewind
Vluchtelingen

Kamermeerderheid wil maatregelen voor werkloze afgestudeerde docenten

Schooldonderdag 04 juli 2013 22:22 De Kamer wil dat de regering met maatregelen komt om talentvolle afgestudeerde leerkrachten basisonderwijs voor het onderwijs te behouden, dankzij een motie van ChristenUnie-parlementariër Joel Voordewind. Veel net afgestudeerde leraren zitten op dit moment thuis. Voordewind: ,,Nu is er een overschot aan docenten, maar in veel regio’s, zoals Noord-Brabant en de Drechtsteden, ontstaat vanaf 2015 juist een tekort door vergrijzing. We moeten nu maatregelen nemen tegen het dreigende tekort aan docenten.” lees verder
Labels
Crisis
Joël Voordewind
Onderwijs
Tweede Kamer

ChristenUnie wil 1300 kleine scholen overeind houden

Schooltasjes-kapstok-APR_5192woensdag 26 juni 2013 17:29 De ChristenUnie gaat staatssecretaris Dekker oproepen om de kleine scholen overeind te houden. Tweede Kamerlid Joel Voordewind: ,,1300 kleine scholen staan onder druk. De staatssecretaris wil weliswaar de 100-leerlingengrens niet invoeren, maar het schrappen van de kleine scholentoeslag betekent alsnog het einde van veel kleine scholen. De discussie moet niet gaan over de aantallen leerlingen op een school, maar over de kwaliteit van onderwijs. 93,5% van de kleine scholen heeft de kwaliteit op orde.” lees verder
Labels
Crisis
Joël Voordewind
Onderwijs
Tweede Kamer

ChristenUnie wil subsidie godsdienstonderwijs behouden

20130314 foto2 school ravenswouddonderdag 30 mei 2013 12:16 De ChristenUnie is tegen het kabinetsplan om de subsidie van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs in te trekken. Tienduizenden kinderen wordt straks de mogelijkheid onthouden om godsdienstonderwijs te volgen op openbare scholen. Veel ouders wordt de vrijheid ontnomen om hiervoor te kiezen. Kamerlid Voordewind: ,,Juist nu kleine scholen met sluiting bedreigd worden en de christelijke scholen dreigen om te vallen in de krimpgebieden, blijven alleen de openbare scholen als laatste school over. Dan is godsdienstonderwijs op deze scholen nog het laatste waar ouders aanspraak op kunnen maken.” lees verder
Labels
Crisis
Joël Voordewind
Onderwijs
Tweede Kamer