Dossier: Griekenland en de financiële crisis

ChristenUnie berichten over de Griekse crisis

Nieuws met label 'Defensie'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

'Europa mag nationale grensbewaking niet overrulen, wel landen buiten Schengen plaatsen'

voordewind-banner-3-944x390woensdag 16 december 2015 13:53 De ChristenUnie wil dat Europa niet zonder toestemming van een lidstaat kan ingrijpen in de nationale grensbewaking. In plaats daarvan moeten de grenzen van Schengen kunnen worden opgeschort als een land er niet in slaagt om de buitengrenzen te bewaken en het land aangeboden hulp bovendien afwijst. Een motie hiertoe werd met brede steun aangenomen door de Tweede Kamer. lees verder
Labels
Defensie
Europa
Joël Voordewind
Vluchtelingen

ChristenUnie keert zich tegen sluiting kazernes

JWF Kazerne Assenmaandag 23 september 2013 11:14 De ChristenUnie is verontwaardigd over het voornemen van het kabinet om de kazernes in Assen en Rotterdam te sluiten en het 45e pantserinfanteriebataljon in Ermelo op te heffen. ChristenUnie-fractievoorzitter Arie Slob: “Het is triest om te zien dat dit kabinet blijft bezuinigen op defensie. De vorige kaalslag is nog niet verwerkt terwijl de volgende al wordt aangekondigd. Dat mag niet gebeuren. Tijdens de algemene beschouwingen komt de ChristenUnie met een tegenbegroting waarin 100 miljoen wordt uitgetrokken om de voorgenomen sluiting van kazernes ongedaan te maken.” lees verder
Labels
Arie Slob
Crisis
Defensie
Tweede Kamer