Dossier - Dierenwelzijn

Nieuwsoverzicht - Dierenwelzijn

Kamer steunt motie over alternatieven voor dierrechten

HPIM4812dinsdag 28 april 2015 17:16 Staatssecretaris Sharon Dijksma moet met alternatieven komen voor haar plan om de mestproductie van melkveebedrijven te beperken. Dat is het resultaat van een motie van ChristenUnie, CDA en SGP die vandaag werd aangenomen. Dijksma denkt erover om boeren ‘dierrechten’ per koe te laten betalen om grip te krijgen op de hoeveelheid mest die er wordt geproduceerd. lees verder

ChristenUnie: sleutel afschaffing dierrechten ligt bij sector

koeien in de weizaterdag 14 december 2013 10:10 De sleutel voor de afschaffing van pluimvee- en varkensrechten ligt volgens de ChristenUnie bij de sectoren. De pluimvee- en varkenssector moeten kunnen aantonen dat de uitbreiding van de mestverwerking toereikend is om het mestoverschot weg te werken. lees verder

ChristenUnie: kalversector moet meer werk maken van dierenwelzijn

koeien-1maandag 02 december 2013 13:52 De ChristenUnie wil dat de Nederlandse vleeskalverhouderij maatregelen neemt om het dierenwelzijn te verbeteren. Zowel bij het transport van jonge kalfjes uit Oost-Europa als bij het antibioticagebruik in de sector moeten daarom stappen worden gezet. lees verder

Misstanden bij Spaans slachthuis aanpakken

varkendonderdag 16 mei 2013 14:45 “De Europese Commissie moet Spanje aanspreken op de slechte naleving van Europese regels door Spaanse slachthuizen”, dat stelde Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) naar aanleiding van schriftelijke vragen die hij over dit onderwerp indiende. “We hebben in Europa strenge regels over het vervoer van levende dieren. Bij het Spaanse slachthuis Murgaca in Murcia is meerdere malen vastgesteld dat dieren ernstig ziek, gewond of zelfs dood zijn bij aankomst. De Spaanse overheid is steeds op deze misstanden gewezen, maar grijpt niet in.” lees verder

Hervorming van Europees gemeenschappelijk visserijbeleid ter discussie

IMG_4006dinsdag 05 februari 2013 10:37 Straatsburg, februari 2013

“De Europese Commissie moet eerst onderzoek doen naar de impact van een 'discards ban' (verbod om ongewenste bijvangst terug te werpen) voordat deze in één klap wordt ingevoerd”. Aldus Peter van Dalen (ChristenUnie) in Straatsburg waar deze week gesproken wordt over het nieuwe Europese visserijbeleid. ´We moeten weten wat de effecten zijn van een verbod om bijvangsten terug te werpen. Pas dan kunnen we bepalen welke concrete maatregelen en beheerplannen per soort we zouden kunnen maken om stapsgewijs toe te werken naar het terugdringen van ongewenste bijvangsten”, aldus de Europarlementariër. Deze aanpak is opgenomen in een belangrijk amendement waarover woensdag gestemd wordt. Van Dalen steunt dat amendement. Aanname van dat amendement bepaalt tevens zijn eindstem. lees verder

Overig nieuws