Eppo Bruins

Voorstelvideo Eppo Bruins

 1. Traditioneel kerkje
  eppobruins2018
  Door Eppo Bruins op 20 januari 2020 om 08:30

  eHerkenning: een hels karwei voor kerken

  Jarenlang deed de Belastingdienst de belofte dat belasting betalen ‘niet leuker, wel makkelijker’ zou worden. Een belangrijk streven, want de overheid moet ten dienste staan van mensen en van organisaties die belasting betalen.

  Lees verder
 2. Vliegtuig
  eppobruins2018 CU logo onder elkaar blauw
  Door Eppo Bruins, Webredactie op 15 januari 2020 om 10:39

  Reactie op rapport commissie-Remkes

  Het rapport van de commissie-Remkes stelt heel duidelijk dat het stikstofprobleem niet op één sector - bijvoorbeeld op de boeren - kan worden afgewenteld. Dat is terecht. Het kabinet heeft al eerder gezegd dat iedere sector zijn steentje moet bijdragen.

  Lees verder
 3. Metaalwerker
  eppobruins2018
  Door Eppo Bruins op 16 december 2019 om 09:00

  ChristenUnie & SP: Arbeidsmigratie moet eerlijk en sociaal

  Zo’n 15 jaar geleden maakte het kabinet een schatting van het aantal werknemers dat vanuit andere landen naar Nederland zou komen om hier te werken. Het zouden er ‘op termijn’ zo’n 40 duizend worden.

  Vandaag zijn er in Nederland ongeveer 400 duizend arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Tien keer zoveel als destijds verwacht. Sommige politieke partijen roepen op om op korte termijn nog 50.000 mensen extra hierheen te halen, omdat onze bedrijven in het huidige economische tij nu eenmaal mensen nodig hebben.

  Lees verder
 4. Charging Bull Wall Street New York.jpg
  eppobruins2018
  Door Eppo Bruins op 13 december 2019 om 21:13

  Economische groei mag geen gouden kalf worden

  Economische groei mag nooit een doel op zichzelf zijn. Dan wordt de economie een gouden kalf zonder werkelijke waarde. Economische groei moet ruimte bieden aan het goede leven en de ruimte voor mensen om zelf keuzes te maken van waarde.

  Lees verder
 5. Gezin aan keukentafel met huiswerk
  eppobruins2018
  Door Eppo Bruins op 4 december 2019 om 13:14

  Mijn bijdrage aan het kamerdebat over de kinderopvangtoeslag-affaire

  De overheid als dienares van God heeft tot taak recht te doen en burgers te beschermen tegen willekeur. In deze taak, voorzitter, heeft de overheid ten diepste gefaald.

  Lees verder