Wat zegt het regeerakkoord over het Kinderpardon? Wat vindt de ChristenUnie daarvan?

Wat zegt het regeerakkoord over het Kinderpardon? Wat vindt de ChristenUnie daarvan?

De permanente regeling voor langdurig in Nederland verblijvende kinderen (het kinderpardon) blijft in haar huidige vorm gehandhaafd.

De ChristenUnie had graag gezien dat het kinderpardon werd verruimd door een beschikbaarheidscriterium in te stellen in plaats van het huidige meewerkcriterium. Daarnaast wilde de ChristenUnie de bepaling van het Rijkstoezicht versoepelen door voortaan te spreken van ‘overheidstoezicht’, wat dan ook andere overheden kunnen zijn dan het Rijk. Daar heeft de ChristenUnie zich ook de laatste jaren voor ingezet. Andere partijen voelen hier niets voor, in de Tweede Kamer is hier dan ook geen meerderheid voor. In die omstandigheden is het ons niet gelukt het kinderpardon ook in het regeerakkoord te veranderen. Dat is voor de ChristenUnie een bittere pil, maar vooral ook voor al die kinderen die al zoveel jaar in onzekerheid hebben gezeten.

De ChristenUnie blijft zich inzetten voor vluchtelingen en de belangen van asielkinderen, ook van hen die hier zijn opgegroeid en geworteld. We blijven op alle mogelijke manieren voor hen opkomen.

De ChristenUnie is de onderhandelingen ingegaan met het eigen verkiezingsprogramma als inzet. Ook VVD, CDA en D66 brachten hun eigen plannen mee naar de onderhandelingstafel. De programma’s van deze partijen komen op sommige punten overeen, maar zijn op andere punten heel verschillend. Daarom moesten er compromissen gesloten worden en zijn de plannen in het regeerakkoord niet één op één hetzelfde als in ons eigen verkiezingsprogramma. Toch willen we verantwoordelijkheid dragen voor ons land. We zijn bereid lastige keuzes te dragen, omdat we vinden dat het geheel aan gemaakte afspraken goed is voor ons land

Door het sluiten van het regeerakkoord kunnen we ook veel waardevolle punten verwezenlijken of op z’n minst dichterbij brengen. Lees daarover ook wat Gert-Jan Segers hierover schreef: ‘Het regeerakkoord en onze idealen’Klik hier voor een selectie van punten uit het regeerakkoord waar we als ChristenUnie van zeggen: dit is waardevol.