Wat doet het nieuwe kabinet voor landbouw en boeren? Wat vindt de ChristenUnie daarvan?

Wat doet het nieuwe kabinet voor landbouw en boeren? Wat vindt de ChristenUnie daarvan?

Er komt een bedrijfsovernamefonds van 75 miljoen euro om jonge boeren te ondersteunen bij de overname van het gezinsbedrijf en innovatie. Daarmee wordt continuïteit van gezinsbedrijven gestimuleerd.

Het Europese landbouwbeleid wordt als het aan dit kabinet ligt eenvoudiger, krijgt minder regeldruk en richt zich meer op innovatie, duurzaamheid, voedselzekerheid en voedselveiligheid.

De positie van boeren, tuinders en vissers in de productieketen wordt versterkt door beter toezicht op prijsvorming. Er komen meer mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn.

Al met al is de ChristenUnie blij met de aandacht in het regeerakkoord voor landbouw en boeren.

Door het sluiten van het regeerakkoord kunnen we ook veel waardevolle punten verwezenlijken of op z’n minst dichterbij brengen. Lees daarover ook wat Gert-Jan Segers hierover schreef: ‘Het regeerakkoord en onze idealen’Klik hier voor een selectie van punten uit het regeerakkoord waar we als ChristenUnie van zeggen: dit is waardevol.