Wat zegt het regeerakkoord over de winstuitkering voor zorgverzekeraars? Wat vindt de ChristenUnie d

Wat zegt het regeerakkoord over de winstuitkering voor zorgverzekeraars? Wat vindt de ChristenUnie daarvan?

In het regeerakkoord is afgesproken dat het kabinet gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een regeling te treffen om te borgen dat geld dat is bedoeld voor de zorg ook voor de zorg beschikbaar blijft. Vervolgens zal het kabinet hierover in overleg treden met initiatiefnemers van het wetsvoorstel om winstuitkering door zorgverzekeraars te verbieden. Op dit moment hebben zorgverzekeraars in hun statuten vastgelegd dat er geen winst uitgekeerd mag worden. De ChristenUnie is voorstander van dit verbod en ziet dus graag dat dit zo blijft.

Door het sluiten van het regeerakkoord kunnen we ook veel waardevolle punten verwezenlijken of op z’n minst dichterbij brengen. Lees daarover ook wat Gert-Jan Segers hierover schreef: ‘Het regeerakkoord en onze idealen’Klik hier voor een selectie van punten uit het regeerakkoord waar we als ChristenUnie van zeggen: dit is waardevol.