Waarom steunt de ChristenUnie een regeerakkoord als daar andere dingen in staan dan in het ChristenU

Waarom steunt de ChristenUnie een regeerakkoord als daar andere dingen in staan dan in het ChristenUnie verkiezingsprogramma?

De afspraken in het regeerakkoord komen voort uit de verkiezingsprogramma’s van vier partijen: VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie. De programma’s van deze partijen komen op sommige punten overeen, maar zijn op andere punten heel verschillend. Daarom moesten er compromissen gesloten worden en zijn de plannen in het regeerakkoord niet één op één hetzelfde als in ons eigen verkiezingsprogramma. Toch willen we verantwoordelijkheid dragen voor ons land. We zijn bereid lastige keuzes te dragen, omdat we vinden dat het geheel aan gemaakte afspraken goed is voor ons land.

Door het sluiten van het regeerakkoord kunnen we ook veel waardevolle punten verwezenlijken of op z’n minst dichterbij brengen. Lees daarover ook wat Gert-Jan Segers hierover schreef: ‘Het regeerakkoord en onze idealen’Klik hier voor een selectie van punten uit het regeerakkoord waar we als ChristenUnie van zeggen: dit is waardevol.