Waarom gaat de gaswinning in Groningen niet verder omlaag?

Waarom gaat de gaswinning in Groningen niet verder omlaag?

In het regeerakkoord is opgenomen dat de maatregelen die nodig zijn om de veiligheid van gaswinning te verankeren worden doorgevoerd. Voor de veiligheid is het belangrijk om zowel minder, als vlakker te winnen, om schoksgewijze aanpassingen te voorkomen. Op korte termijn wordt het niveau van gaswinning op die wijze zo ver mogelijk verlaagd, met 1,5 miljard m3 in deze kabinetsperiode.

Het is daarnaast essentieel om de afhankelijkheid van Gronings gas structureel af te bouwen, door de vraag naar aardgas te verminderen. Er komt daarom een ambitieuze agenda om de gebouwde omgeving (woningen, kantoren) te verduurzamen. Ook wordt de gasvraag in de industrie verminderd. Op die manier kan na 2021 de gaswinning verder worden verlaagd.

De ChristenUnie vindt het belangrijk om de gaswinning zo ver mogelijk te verlagen en de afhankelijkheid van Gronings gas structureel af te bouwen. Dat was de inzet in ons verkiezingsprogramma en dat is goed in het regeerakkoord verankerd. Wij hebben ons ook ingezet voor versterking van de positie van de Groningers, met onder meer als resultaat dat de NAM op afstand komt te staan van schadeafhandeling en versterking.

Door het sluiten van het regeerakkoord kunnen we ook veel waardevolle punten verwezenlijken of op z’n minst dichterbij brengen. Lees daarover ook wat Gert-Jan Segers hierover schreef: ‘Het regeerakkoord en onze idealen’Klik hier voor een selectie van punten uit het regeerakkoord waar we als ChristenUnie van zeggen: dit is waardevol.