Waarom gaan grote bedrijven er zoveel op vooruit? Wat vindt de ChristenUnie daarvan?

Waarom gaan grote bedrijven er zoveel op vooruit? Wat vindt de ChristenUnie daarvan?

Het kabinet maakt de belastinggrondslag voor de winstbelasting breder en vergroent de belastingen voor bedrijven. De opbrengsten daarvan geven we terug in de vorm van een lagere winstbelasting. Deze lijn is ook terug te vinden in de doorrekening van het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Wel is het zo dat de ChristenUnie de winstbelasting iets minder verlaagde dan in het regeerakkoord.