Waarom verhoogt dit kabinet het laagste btw-tarief? Wat vindt de ChristenUnie daarvan?

Waarom verhoogt dit kabinet het laagste btw-tarief? Wat vindt de ChristenUnie daarvan?

De ChristenUnie wilde een verschuiving van de belastingen op arbeid naar consumptie en vervuiling. Dat is gelukt. De verhoging van het lage btw-tarief maakt daar onderdeel van uit. De lagere inkomensgroepen merken dat relatief meer bij de dagelijkse boodschappen. De hogere inkomensgroepen consumeren weer relatief meer andere producten en diensten die onder het lage btw-tarief vallen. Per saldo is de pijn van deze maatregel redelijk gelijkmatig verdeeld over de gehele bevolking. Onder de streep gaan hoe dan ook alle inkomensgroepen erop vooruit door het regeerakkoord.