Wat doet het nieuwe kabinet voor ouderen? Wat vindt de ChristenUnie daarvan?

Wat doet het nieuwe kabinet voor ouderen? Wat vindt de ChristenUnie daarvan?

Het kabinet zorgt ervoor dat gepensioneerden er de komende jaren gemiddeld 0,7% in koopkracht op vooruit gaan. Ouderen profiteren van de lagere belastingtarieven en de hogere algemene heffingskorting. Daarnaast wordt de ouderenkorting verhoogd met 160 euro en wordt er een geleidelijke inkomensafhankelijke afbouw van 15% geïntroduceerd in plaats van de huidige harde afbouwgrens tussen de hoge en lage ouderenkorting.

Daarnaast wordt de komende jaren het manifest ‘waardig ouder worden’ uitgevoerd, waarmee we werken aan de waardering van ouderdom, we eenzaamheid zoveel mogelijk voorkomen, mantelzorg en vrijwilligerswerk stimuleren, we investeren in levensbegeleiders en palliatieve zorg en passende zorg en woonvormen de ruimte geven. Hiervoor is deze kabinetsperiode 180 miljoen euro beschikbaar, daarna 30 miljoen euro per jaar.

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat iedereen, en zeker ook ouderen, profiteren van de lastenverlichting die dit kabinet doorvoert. Daar heeft de ChristenUnie zich ook hard voor gemaakt en dit is ook gelukt. Daarnaast is de ChristenUnie blij dat het manifest Waardig ouder worden, dat door de ChristenUnie, samen met KBO-PCOB en Omroep MAX is opgesteld, de komende jaren wordt uitgevoerd.