Wat doet het kabinet voor de middeninkomens?

Wat doet het kabinet voor de middeninkomens?

De huishoudens met een middeninkomen gaan er het meest op vooruit door het voorgenomen kabinetsbeleid. Nadat met name deze groep in de crisis en als gevolg van het beleid van het vorige kabinet harde klappen had opgelopen, vindt het nieuwe kabinet het nu hoog tijd deze groep te laten profiteren van de economische groei. De belangrijkste maatregel hierbij is de introductie van een tweeschijventarief, waarbij de huidige tweede en derde belastingschijf worden verlaagd van het huidige tarief van bijna 41% naar net onder de 37%, het tarief van de eerste schijf, het nieuwe basistarief. Daar tegenover staat dat de afbouw van de hypotheekrenteaftrek wordt versneld naar 3% per jaar naar uiteindelijk het basistarief, een maatregel die de middeninkomens niet raakt, maar de hoge inkomens wel. Een groot deel van de belastingverlaging van per saldo ruim 5 miljard en van de 1 miljard extra voor kindregelingen komt terecht bij de middeninkomens. Ook bij de lagere middeninkomens. Niet in het minst bij de modale eenverdieners met kinderen, een groep waar de ChristenUnie zich stevig voor heeft ingezet. In plaats van dat zij erop achteruit gaan – wat zonder het regeerakkoord zou zijn gebeurd – gaat deze groep er nu het meest op vooruit, namelijk met ruim 8% in de periode 2018-2021.