Wat zegt dit regeerakkoord over toeslagen en bijstand voor statushouders? Wat vindt de ChristenUnie

Wat zegt dit regeerakkoord over toeslagen en bijstand voor statushouders? Wat vindt de ChristenUnie daarvan?

In het regeerakkoord staat het voorstel voor een begeleide toegang tot de verzorgingsstaat voor nieuwkomers. We hebben geleerd van het verleden, waarin veel statushouders de bijstand instroomden, om daar tot de dag van vandaag niet meer uit te komen. Het is daarom juist in het belang van nieuwkomers dat het beleid wordt aangepast. Vluchtelingen met een status moeten zo snel mogelijk de Nederlandse samenleving leren kennen en ruimte krijgen voor hun actieve bijdrage en inzet. Daarom komt er taalles vanaf dag 1 en een verplicht leer-werktraject. Maar ook een activerend en tegelijk ontzorgend systeem van sociale voorzieningen. Onderdeel daarvan is een begeleide toegang tot de verzorgingsstaat, waarbij gemeenten de zorgtoeslag, huurtoeslag en bijstand gedurende de eerste twee jaar innen. De nieuwkomer ontvangt deze voorzieningen en begeleiding dus nog steeds, maar dan in natura met leefgeld. Een statushouder die zichzelf redt op de arbeidsmarkt, kan via een toets eerder uit dit traject stromen.

De ChristenUnie is blij met dit voorstel. Het plan voor deze nieuw vorm van inburgering komt uit het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. We zijn blij dat nieuwkomers op deze manier beter worden geholpen en minder aan hun lot worden overgelaten bij de inburgering.