Waarom wil de ChristenUnie deelnemen aan een coalitie met VVD, CDA en D66?

De ChristenUnie wil vol overtuiging relevant zijn in de Nederlandse politiek. Anders gezegd: we willen waardevol zijn. Voor de tweede keer in de 17-jarige geschiedenis is de ChristenUnie onderdeel van een coalitie. Met VVD, CDA en D66 hebben we in een regeerakkoord afspraken gemaakt over tal van onderwerpen. We zijn dankbaar dat we met onze vijf zetels in de Tweede Kamer zoveel tastbaar verschil kunnen maken: door het sluiten van het regeerakkoord kunnen we veel belangrijke punten verwezenlijken of op z’n minst dichterbij brengen. Maar het was af en toe ook best ingewikkeld. We hebben op sommige punten compromissen moeten sluiten. Plannen in het regeerakkoord zijn dus ook niet altijd precies dezelfde plannen als die in ons verkiezingsprogramma staan. De afspraken in het regeerakkoord komen voort uit de verkiezingsprogramma’s van de vier partijen in deze coalitie en die programma’s komen op sommige punten wel overeen, maar zijn op andere punten heel verschillend.

Wat ons echter samenbindt, is dat we verantwoordelijkheid willen dragen voor ons land. Dat we bereid zijn lastige keuzes te maken, ook als die anders zijn dan onze eigen idealen. En dat we vinden dat het geheel aan gemaakte afspraken goed is voor ons land.

Door het sluiten van het regeerakkoord kunnen we ook veel waardevolle punten verwezenlijken of op z’n minst dichterbij brengen. Lees daarover ook wat Gert-Jan Segers hierover schreef: ‘Het regeerakkoord en onze idealen’Klik hier voor een selectie van punten uit het regeerakkoord waar we als ChristenUnie van zeggen: dit is waardevol.