Wat zijn de plannen van het kabinet met registratie van geslacht? Wat vindt de ChristenUnie daarvan?

Wat zijn de plannen van het kabinet met registratie van geslacht? Wat vindt de ChristenUnie daarvan?

In het regeerakkoord is afgesproken dat onnodige geslachtsregistratie waar mogelijk beperkt wordt.
De ChristenUnie heeft dit punt niet ingebracht, maar is daarmee wel akkoord gegaan. We blijven van mening dat het verschil tussen mannen en vrouwen in veel situaties relevant is.

De afspraak in het regeerakkoord betekent niet dat het verschil tussen mannen en vrouwen verdwijnt. Geslachtsaanduiding kan bijvoorbeeld relevant zijn in het kader van identificatie. Verder moeten ouders bij de geboorteaangifte vanzelfsprekend het geslacht van het kind opgeven. Wel wordt onnodige registratie van iemands geslacht voorkomen. Het kabinet zal deze passage uit het regeerakkoord moeten uitwerken.