Wil de ChristenUnie een parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen?

De ChristenUnie vindt dat er een parlementaire enquête moet komen naar de gaswinning in Groningen. Ook voor de ChristenUnie zijn er nog veel onbeantwoorde vragen. Hoe kan het dat de veiligheid van de Groningers onvoldoende is meegewogen in de besluitvorming? Is er sinds 2012 wel adequaat gehandeld na onder meer het dringende advies van het Staatstoezicht op de Mijnen? Hoe kan het dat na dit advies een recordhoeveelheid gas is geproduceerd in 2013? Waarom zijn schadeafhandeling en versterking al vijf jaar niet op orde?

Met het aantreden van het nieuwe kabinet is er een nieuwe koers ingezet met betrekking tot Groningen. Samen met de regio is de minister tot een goed schadeprotocol is gekomen. Hij gaat voortvarend aan de slag met het versterken van woningen en het omlaag brengen van de gaswinning. Daarmee is de inzet van het huidige kabinet echt anders dan die van het vorige kabinet.

De ChristenUnie steunt het kabinet in die inzet en vindt het goed dat dát nu de focus is. Daarom is dit niet het moment voor de ChristenUnie om voor een motie te stemmen om per direct een parlementaire enquête te organiseren. We zijn blij dat het kabinet een andere koers heeft ingeslagen dan het vorige.

Toen de ChristenUnie - twee jaar geleden al - pleitte om een parlementaire enquête te starten, hadden we een kabinet dat onvoldoende deed om de gaswinning omlaag te brengen, en er onvoldoende in slaagde om perspectief te bieden aan de mensen in Groningen. Wij willen nu de minister de ruimte en de kans geven om al deze zaken snel wél op orde te brengen. Daarná moeten we via een parlementaire enquête terugblikken op de fouten die zijn gemaakt en de verantwoordelijke personen en instanties zich laten verantwoorden.