Wat is er in het regeerakkoord afgesproken over Lelystad Airport?

Wat is er in het regeerakkoord afgesproken over Lelystad Airport?

Daarover hebben de onderhandelende partijen geen afspraken gemaakt. Het besluit over de uitbreiding van Lelystad Airport is enkele jaren geleden al genomen door het vorige kabinet. De discussie over de aanvliegroutes vindt op dit moment plaats via het ministerie, met belanghebbenden en medeoverheden, een internetconsultatie en daarna een behandeling van deze aspecten in de Tweede Kamer.