Wat betekent de herziening van het belastingstelsel voor mensen in de AOW?

Wat betekent de herziening van het belastingstelsel voor mensen in de AOW?

Ook  AOW’ers gaan er in het nieuwe belastingstelsel op vooruit.
AOW’ers die voor de inkomstenbelasting in schijf 1 zitten, betalen nu 19% belasting. Dat blijft zo. AOW’ers in de tweede schijf betalen nu 23%. Schijf 1 en 2 worden echter gelijk getrokken: ook zij gaan 19% belasting betalen.

Voor schijf 3 geldt een verlaging van 41% naar 37%, dit is gelijk aan de verlaging voor niet-AOW’ers. Hetzelfde geldt voor AOW’ers in schijf 4: zij gaan van 52% naar 49,5% belasting.

In het nieuwe belastingstelsel zijn dus nog maar drie schijven voor AOW’ers: de huidige schijven 1 en 2 worden samengevoegd tot één schijf van 19%, de percentages voor schijf 3 en 4 worden verlaagd en worden feitelijk de nieuwe schijf 2 en 3. Voor alle belastingbetalers – AOW’ers en niet-AOW’ers – geldt dat de algemene heffingskorting wordt verhoogd: dat is een belastingvoordeel van 350 euro. Ook de ouderenkorting gaat omhoog, met 160 euro. Daarnaast wordt de ouderenkorting geleidelijker afgebouwd.