Wat doet het kabinet voor mensen met een Wajong-uitkering, zij gaan er volgend jaar namelijk op acht

Wat doet het kabinet voor mensen met een Wajong-uitkering, zij gaan er volgend jaar namelijk op achteruit? Wat vindt de ChristenUnie daarvan?

In 2014 besloot het kabinet van VVD en PvdA om mensen met een Wajong-uitkering na herkeuring over te hevelen naar de bijstand. Zij moesten dan eerst hun vermogen 'opeten', voor zij in aanmerking zouden komen voor een uitkering.

De ChristenUnie heeft er toen voor gezorgd dat de plannen flink bij werden gesteld: Wajongers die (deels) in staat zijn om te werken behouden hun Wajong-uitkering, ook als ze na herkeuring geen werk kunnen vinden. Daar tegenover stond wel een verlaging van de Wajong-uitkering van 5%. Deze korting gaat per 1 januari 2018 in. De Wajong'ers die helemaal niet kunnen werken houden wel hun volledige uitkering.

De ChristenUnie heeft destijds ingestemd met de aangepaste plannen, inclusief de verlaging van het Wajong-uitkering met 5%, omdat het alternatief (overgang naar de bijstand) een nog grotere inkomensachteruitgang voor Wajongers zou betekenen. In het nieuwe regeerakkoord staan geen nieuwe plannen voor de Wajong.