Wat doet het kabinet voor het gezin? Wat vindt de ChristenUnie daarvan?

Wat doet het kabinet voor het gezin? Wat vindt de ChristenUnie daarvan?

Het kabinet zorgt voor meer financiële ruimte voor gezinnen. Belastingen en toeslagen worden gezinsvriendelijker, het kindgebonden budget voor paren (500 miljoen euro per jaar) en de kinderbijslag (250 miljoen euro per jaar) gaan omhoog. We gaan daarmee de groeiende kloof tussen eenverdieners en tweeverdieners tegen: modale eenverdieners met kinderen gaan er dankzij de inzet van de ChristenUnie het meest op vooruit van alle groepen.