Wat betekenen de plannen van het kabinet voor alleenstaande ouders?

Wat betekenen de plannen van het kabinet voor alleenstaande ouders?

Alleenstaand ouders gaan er in de plannen van het kabinet in koopkracht op vooruit met ruim 1,1% per jaar, met name door de belastingverlaging. Daar komt nog bij dat de kinderbijslag en de kinderopvangtoeslag worden verhoogd.