Wat zijn de plannen van het kabinet op het gebied van defensie?

Wat zijn de plannen van het kabinet op het gebied van defensie?

Het kabinet zal fors meer investeren in defensie. Deze investeringen lopen op tot ruim 1,5 miljard euro per jaar. Hiermee kan de basisgereedheid van de krijgsmacht op orde worden gebracht, de operationele inzetbaarheid worden vergroot en kunnen er noodzakelijke investeringen worden gedaan.

De ChristenUnie is tevreden met de 1,5 miljard euro die onze krijgsmacht er structureel bij gaat krijgen. In ons verkiezingsprogramma hebben we meer bepleit: 2 miljard euro. Het nu bereikte resultaat is dan ook een compromis. Niettemin biedt de 1,5 miljard euro de mogelijkheid om de inzetbaarheid van de krijgsmacht te herstellen en dat is hard nodig. We zijn blij dat de weg terug omhoog nu eindelijk wordt ingezet.