Wat doet het kabinet voor de ouderenzorg?

Wat doet het kabinet voor de ouderenzorg?

We worden allemaal ouder en doen dat het liefst in onze eigen omgeving. Mensen moeten kunnen vertrouwen op goede zorg thuis en steun voor hun mantelzorgers. Het gaat op veel plaatsen goed, maar niet overal. Als er knelpunten zijn in de zorg en ondersteuning thuis pakt het kabinet deze aan. Wanneer het thuis niet meer gaat, moeten ouderen kunnen rekenen op goede zorg in een verpleeghuis. Het kabinet stelt structureel 2,1 miljard euro beschikbaar om te voldoen aan de nieuwe normen voor goede verpleeghuiszorg, zodat er meer handen aan het bed komen. Daarnaast wil het kabinet werken aan kwaliteitsverbetering in de verpleeghuiszorg, aan de hand van het kwaliteitskader dat daarvoor is opgesteld. Dit vraagt om een andere manier van werken, met meer zorg en aandacht voor het welzijn van de bewoners.