Wat doet het kabinet voor uitkeringsgerechtigden (mensen in de bijstand/WAO/WIA)?

Wat doet het kabinet voor uitkeringsgerechtigden (mensen in de bijstand/WAO/WIA)?

Allereerst blijft de koppeling tussen de loonontwikkeling en uitkeringen gehandhaafd. Dat is belangrijk voor het op peil houden van de koopkracht van alle uitkeringsgerechtigden. Daarnaast gaat de algemene heffingskorting (het belastingvrije deel van het inkomen) met €350 omhoog. Ook wordt een door het vorige kabinet ingezette bezuiniging hierop getemperd. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de uitkeringsgerechtigden er de komende periode als groep op vooruit gaan.