Wat zijn de plannen van het kabinet met de vermogensbelasting in box 3? Wat vindt de ChristenUnie da

Wat zijn de plannen van het kabinet met de vermogensbelasting in box 3? Wat vindt de ChristenUnie daarvan?

De vermogensrendementsheffing (belasting op vermogen) wordt door het kabinet aangepast. Ten eerste wordt het heffingsvrij vermogen verhoogd van 25.225 euro naar 30.000 euro (60.000 euro voor paren). Daarnaast wordt voor het berekenen van het rendement gebruik gemaakt van actuelere cijfers. In deze kabinetsperiode zal verder een stelsel van vermogensrendementsheffing op basis van werkelijk rendement worden uitgewerkt. De ChristenUnie was en blijft voorstander van belasting op basis van werkelijke rendementen. De aanpassingen in het regeerakkoord zijn goede stappen richting een eerlijke belasting op vermogen.