Wat doet het kabinet voor de leraren in het basisonderwijs?

Wat doet het kabinet voor de leraren in het basisonderwijs?

Er komt 270 miljoen euro extra voor een beter salaris van leraren in het basisonderwijs.  Ook krijgt de leraar in het basisonderwijs meer ruimte en vertrouwen, door het verminderen van de toetsdruk en de werkdruk in het basisonderwijs. Voor dit laatste komt er structureel 450 miljoen euro extra beschikbaar. Hoe dit geld wordt ingezet is aan de scholen. Taakverlichting kan plaatsvinden door aanstelling van conciërges en ander onderwijsondersteunend personeel en door klassenverkleining. We kiezen in het akkoord voor meer ruimte voor invalleerkrachten. Vervanging bij ziekte wordt weer beter mogelijk, onderwijs wordt op dit punt uitgezonderd van de Wet werk en zekerheid. Scholen hoeven vervangers dan niet na drie invalbeurten vast in dienst te nemen.