Waarom is de werkbonus voor werkenden van 61 tot 64 jaar vervallen?

Het kabinet Rutte II heeft in 2013 afgesproken dat de werkbonus voor werkenden van 61 tot 64 jaar vervalt vanaf 1 januari 2015. Vanaf 2018 vervalt de werkbonus geheel en bestaat deze heffingskorting dus niet meer. Dit was onderdeel van een breed pakket aan maatregelen, met zowel investeringen als versoberingen in de fiscale regelingen.

Het afschaffen van de werkbonus is dus een afspraak van jaren geleden. Het huidige kabinet heeft wel tal van andere afspraken gemaakt om te zorgen dat ouderen een volwaardige plek op de arbeidsmarkt kunnen innemen en aangemoedigd worden om te blijven participeren. De ChristenUnie blijft zich daar ook hard voor maken.