Wat zegt het regeerakkoord over vluchtelingenafspraken met andere landen? Wat vindt de ChristenUnie

Wat zegt het regeerakkoord over vluchtelingenafspraken met andere landen? Wat vindt de ChristenUnie daarvan?

Het regeerakkoord zegt dat afspraken over migratie met andere landen een middel kan zijn om ongereguleerde migratie tegen te gaan. Daar kan de ChristenUnie in meegaan. Voorwaarde voor ons is dat zulke afspraken altijd gebaseerd moeten zijn op de principes van het Vluchtelingenverdrag en andere geldende mensenrechtenverdragen. Hier hebben we ons sterk voor gemaakt en dit is ook zo afgesproken. Migratieovereenkomsten moeten ook feitelijk – en dus niet alleen op papier – in overeenstemming zijn met die verdragen. Als het tot overeenkomsten komt, zal dit onafhankelijk gecontroleerd worden. Ook de opvang in de landen waarmee zulke overeenkomsten gesloten worden, moet aan deze eisen voldoen; de opvang moet dus goed geregeld zijn en de veiligheid gegarandeerd. Dat is voor de ChristenUnie een belangrijke voorwaarde.

 

Door het sluiten van het regeerakkoord kunnen we ook veel waardevolle punten verwezenlijken of op z’n minst dichterbij brengen. Lees daarover ook wat Gert-Jan Segers hierover schreef: ‘Het regeerakkoord en onze idealen’Klik hier voor een selectie van punten uit het regeerakkoord waar we als ChristenUnie van zeggen: dit is waardevol.