Wat vind de ChristenUnie van de toepassing van gentechnologie?

De ChristenUnie is zeer kritisch over toepassing van gentechnologie in de plantenveredeling. Nieuwe ontwikkelingen moeten altijd volgens ethische kaders worden beoordeeld. Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie keert zich bijvoorbeeld tegen transgenetisch gemodificeerde gewassen, waarbij grenzen tussen soorten planten worden overschreden. In het regeerakkoord is op aandringen van de ChristenUnie vastgelegd dat soortengrenzen niet overschreden mogen worden. Wel ziet de ChristenUnie ruimte voor klassieke veredeling en zogenaamde cisgenese, een versnelling van klassieke plantenveredeling.
 
Het voorstel van minister Schouten is om te experimenteren met Crispr-Cas. Dit experiment blijft binnen de grenzen van het verkiezingsprogramma en het regeerakkoord, omdat het om een vorm van plantenveredeling binnen de soortengrenzen gaat en er niet gesleuteld wordt met DNA van andere soorten. Met Crispr-Cas (modificatie binnen een soort) versnel je net als bij cisgenese in feite een veredelingsproces. Hiermee kunnen gewassen resistent worden gemaakt tegen ziektes en hoeven er minder of geen chemische middelen gebruikt te worden om plantenziektes te bestrijden.