Gaat het kabinet vluchtelingen terugsturen wanneer ze in Nederland aankomen? Wat vindt de ChristenUn

Gaat het kabinet vluchtelingen terugsturen wanneer ze in Nederland aankomen? Wat vindt de ChristenUnie daarvan?

In het regeerakkoord staan afspraken over hoe het kabinet omgaat met vluchtelingen en andere asielzoekers die naar Nederland komen. In het ChristenUnie verkiezingsprogramma pleitten we voor selectie van asielzoekers aan de Europese buitengrenzen, waar een eerste intake gehouden moet worden, voor zij over Europa worden verdeeld. Dit voorstel is in grote lijnen overgenomen in het regeerakkoord.

Een vluchteling die in Nederland aankomt en door een veilig derde land is gereisd, kan in sommige gevallen naar dat land worden teruggestuurd. Veilige derde landen zijn landen waar de omstandigheden veilig zijn en waarmee een migratieovereenkomst is getekend. In alle gevallen is er vóór het eventueel terugsturen eerst sprake van een individuele procedure om ook de specifieke veiligheid van de betreffende vluchteling, bijvoorbeeld als hij of zij christen is, in het veilige derde land te garanderen.

In het regeerakkoord hebben we afgesproken dat afspraken hierover met andere landen ook altijd moeten voldoen aan het Vluchtelingenverdrag. Ook de kwaliteit van opvang en procedures in die derde landen moet daaraan voldoen. Dit gaat ook door een onafhankelijke organisatie als UNHCR gemonitord worden. Vanuit de opvang in derde landen kunnen mensen asiel aanvragen in Europa. Vooral kwetsbare groepen zoals bijvoorbeeld christenen zullen daarvoor in aanmerking komen.

Voor opvang in de regio, met name voor het onderwijs aan vluchtelingenkinderen, is extra geld beschikbaar.

Door het sluiten van het regeerakkoord kunnen we ook veel waardevolle punten verwezenlijken of op z’n minst dichterbij brengen. Lees daarover ook wat Gert-Jan Segers hierover schreef: ‘Het regeerakkoord en onze idealen’Klik hier voor een selectie van punten uit het regeerakkoord waar we als ChristenUnie van zeggen: dit is waardevol.