Afschaffen ANW-compensatie door ABP

In juli 2017 is een akkoord tussen werknemers en werkgevers gesloten over de vereenvoudiging van de ABP-pensioenregeling. Daarbij is besloten dat per 2018 het partner- en wezenpensioen wordt verruimd en het recht op ANW-compensatie (voor nieuwe gevallen) komt te vervallen. Werkgevers en werknemers bij het ABP hebben gezamenlijk hiertoe besloten. De overheid heeft daar geen directe rol in en de ChristenUnie heeft hier geen invloed op. Wel zien we dat er veel onduidelijkheid en verwarring is ontstaan over deze verandering. We kunnen ons dan ook goed voorstellen dat veel betrokkenen hier gefrustreerd over zijn.

Overigens is onlangs duidelijk geworden dat er in sommige gevallen alsnog recht bestaat op een gedeeltelijke ANW-compensatie. Voor deelnemers die pensioen hebben opgebouwd voor 1996 kan er een aanvulling op het nabestaandenpensioen bestaan. Meer hierover is te lezen op de website van het ABP: https://www.abp.nl/over-abp/actueel/nieuws/recht_op_aanvulling_nabestaandenpensioen.aspx.