Wat doet dit kabinet met betrekking tot de wietteelt? Wat vindt de ChristenUnie daarvan?

Wat doet dit kabinet met betrekking tot de wietteelt? Wat vindt de ChristenUnie daarvan?

Er komen experimenten met het gedoogd telen van wiet voor recreatief gebruik. Deze experimenten wordt uitgevoerd in een aantal (middel)grote gemeenten (zes á tien). Doel van de experimenten is om te zien of en hoe op kwaliteit gecontroleerde wiet gedecriminaliseerd (dus zonder tussenkomst van illegale handelaren) aan de coffeeshops kan worden geleverd en wat de effecten hiervan zijn. De experimenten worden vervolgens onafhankelijk geëvalueerd.

De ChristenUnie-fractie is geen voorstander van het legaliseren van wietteelt. Het huidige gedoogbeleid heeft ervoor gezorgd dat Nederland als poort van Europa een heel gunstig vestigingsklimaat heeft voor illegale drugshandel. De ChristenUnie ziet legalisering van de wietteelt niet als oplossing voor dit probleem. De experimenten zijn vanzelfsprekend geen wens van de ChristenUnie, maar bieden tegelijkertijd wel de mogelijkheid om dit in de praktijk te toetsen. Het beleid ten aanzien van harddrugs blijft ongewijzigd. Daarnaast zet het kabinet in op een hardere aanpak van de (drugsgerelateerde) ondermijnende criminaliteit.

De ChristenUnie is de onderhandelingen ingegaan met het eigen verkiezingsprogramma als inzet. Ook VVD, CDA en D66 brachten hun eigen plannen mee naar de onderhandelingstafel. De programma’s van deze partijen komen op sommige punten overeen, maar zijn op andere punten heel verschillend. Daarom moesten er compromissen gesloten worden en zijn de plannen in het regeerakkoord niet één op één hetzelfde als in ons eigen verkiezingsprogramma. Toch willen we verantwoordelijkheid dragen voor ons land. We zijn bereid lastige keuzes te dragen, omdat we vinden dat het geheel aan gemaakte afspraken goed is voor ons land

Door het sluiten van het regeerakkoord kunnen we ook veel waardevolle punten verwezenlijken of op z’n minst dichterbij brengen. Lees daarover ook wat Gert-Jan Segers hierover schreef: ‘Het regeerakkoord en onze idealen’Klik hier voor een selectie van punten uit het regeerakkoord waar we als ChristenUnie van zeggen: dit is waardevol.