Wat verandert er rondom de giftenaftrek?

Dit kabinet bezuinigt niet op giftenaftrek. Dit kabinet voert wel een vlaktaks in. Dat betekent dat de 4 schijven worden versimpeld naar twee schijven, dat de belastingtarieven omlaag gaan en dat daardoor iedereen meer overhoudt in de portemonnee. Wat ook hoort bij een vlaktaks, is dat alle aftrekposten worden beperkt tot de eerste schijf. Het ligt niet voor de hand om de giftenaftrek daarvan uit te zonderen. De belangrijkste reden dat de aftrek verlaagd wordt is dus omdat we de tarieven voor loonbelasting omlaag brengen. U houdt dus netto meer over en kunt dus juist méér geven. 

Het geven van giften is een goede Nederlandse traditie. Daarbij teken ik aan dat 90% van de mensen er niets van gaat merken dat alle aftrekposten vanaf 2023 alleen tegen het tarief van de eerste schijf kunnen worden afgetrokken. Slechts 10% van de mensen verdient genoeg om hier  iets(jes) van te merken. Het is onoverkomelijk dat als je mensen minder belasting laat betalen, je ook minder belasting kunt aftrekken.