Vragen rondom homoseksualiteit

In onze partij zijn ook mensen met een homoseksuele geaardheid van harte welkom. Iedereen die 14 jaar of ouder is en die de grondslag van de ChristenUnie kan onderschrijven (https://www.christenunie.nl/grondslag) kan lid worden van de ChristenUnie en actief meedoen binnen de partij. Iedereen die lid is, mag opteren voor een functie in de frontlinie. Dan is het vervolgens de vraag of iemand de ChristenUnie geloofwaardig kan vertegenwoordigen. Daarover gaat een selectiecommissie in gesprek met de kandidaat en wordt uiteindelijk door de leden besloten. Dit geldt voor mensen van welke geaardheid, kleur, regio of opleidingsniveau dan ook.

Als het gaat om het homohuwelijk, ziet de ChristenUnie het huwelijk als een duurzame verbintenis tussen één man en één vrouw. Daarom heeft de ChristenUnie destijds tegen het homohuwelijk gestemd. Als twee mannen en twee vrouwen duurzaam met elkaar gaan samenwonen kan dat juridisch goed geregeld worden in een samenlevingscontract. Op de vraag: Wil de ChristenUnie het homohuwelijk afschaffen? Is ons antwoord: Wij zijn nog steeds voor het huwelijk als verbintenis tussen man en vrouw. In de huidige context zien we geen meerderheid die de huidige situatie wil wijzigen.

De ChristenUnie maakt zich sterk tegen homodiscriminatie en homohaat. Ook nu stellen wij in ons programma voor om het recht op gelijke behandeling uit te breiden naar ‘geaardheid’, zodat ook expliciet het verbod van discriminatie op deze grond wordt benoemd.