VMBO Maastricht

Het allerbelangrijkste is nu eerst dat voor alle getroffen leerlingen wordt bekeken wat het perspectief is en hoe hen recht kan worden gedaan. Het besluit om de uitslag van het centraal examen ongeldig te verklaren is helaas onvermijdelijk, want er mag geen twijfel bestaan over hun diploma. Maar het is wel van belang dat per leerling gekeken wordt of en hoe ze toch nog een diploma kunnen krijgen. Het is goed om te zien dat alle aandacht vanuit het ministerie en de inspectie nu eerst naar ondersteuning van de leerlingen gaat. Daarnaast moet uiteraard onderzocht worden hoe dit zo ernstig mis heeft kunnen gaan. Het is goed dat de minister direct verscherpt toezicht toepast en dat de gang van zaken onderzocht en geëvalueerd wordt. Daarbij moet de rol van de school, het schoolbestuur en de inspectie goed onder de loep genomen worden.