Wat vindt de ChristenUnie van laagvliegende vliegtuigen en wat doen wij eraan?

In februari is op aandringen van de ChristenUnie de opening van Lelystad Airport met een jaar uitgesteld. Het is belangrijk dat de besluitvorming zorgvuldig gebeurt en dat omwonenden worden betrokken bij dit proces. De ChristenUnie heeft een aantal voorwaarden gesteld. Naast een foutloos en probleemloos MER-onderzoek wil de ChristenUnie zekerheid dat het luchtruim na de herindeling in 2023 genoeg ruimte biedt voor Lelystad om zónder laagvliegende vliegtuigen te kunnen bestaan. Tot slot moet Lelystad ook daadwerkelijk worden gebruikt voor het ontlasten van Schiphol en niet fungeren als ‘extra vliegveld’. Daarvoor is toestemming van de Europese Commissie nodig. Over de laatste twee voorwaarden moet nog duidelijkheid komen.

Tijdens een debat in mei hebben we hier nogmaals aandacht voor gevraagd. De komende tijd willen we hierover meer helderheid krijgen, onder meer in een hoorzitting met de Luchtverkeersleiding.
https://www.destentor.nl/lelystad/christenunie-twijfelt-en-wil-garanties-dat-laagvliegroutes-lelystad-airport-verdwijnen~a1193173/