Biologische landbouw

De ChristenUnie pleit voor volhoudbare landbouw op economische, sociale en ecologische wijze. Volhoudbare landbouw gaat over een landbouwpraktijk die goed en veilig voedsel oplevert, die het milieu ontlast en leidt tot verbetering van de biodiversiteit op het boerenland. In ons Verkiezingsprogramma staat: “Een toekomstbestendige agrarische sector heeft een gezonde economische basis, is innovatief, gaat zorgvuldig om met bodem, grondstoffen en energie en produceert in balans met dier en leefomgeving.” Zie ook dit artikel: https://www.christenunie.nl/blog/2017/10/14/Wereldvoedseldag.-Pleidooi-voor-volhoudbare-landbouw

Biologische boeren werken volgens de principes van volhoudbare landbouw, maar ook andere gezinsbedrijven in Nederland. Op verschillende manieren worden boeren hierin ondersteund, bijvoorbeeld in het nieuwe Europese landbouwbeleid, waarin maatschappelijke prestaties zoals biodiversiteit en klimaatslimme landbouw worden beloond. Biologische boeren zullen hier zeker van profiteren. Ook maakt minister Schouten werk van eerlijke prijzen voor eerlijke producten en een verbetering van de positie van de boer in de keten.

Op 15 juni vindt GroenGelovig plaats, waarbij we samen met natuurbeschermers, boeren en consumenten nadenken over voedsel en over het verbeteren van de binding tussen boer en burger. Aanmelden is mogelijk via http://groengelovig.nl/