Joëlle Gooijer-Medema

Joëlle Gooijer is fractievoorzitter in de gemeenteraad van Delft. Daar was zij o.a. voorzitter van de werkgroep Onderzoek financiële situatie gemeente Delft. Joëlle zoekt in de politiek de verbinding tussen tegengestelde opvattingen door te komen met een overkoepelende visie om zo de speerpunten van de ChristenUnie te kunnen realiseren. Daarbij voelt ze zich gesteund door de hoopvolle en realistische visie van de ChristenUnie. 

Joëlle volgde de opleiding ergotherapie en werkt sinds 1998 als ergotherapeut in de ouderenzorg. Daarnaast deed ze een studie sociologie. In haar politiek en maatschappelijk handelen is zij in aanraking gekomen met concrete knelpunten waar burgers mee worden geconfronteerd. Dat heeft haar geïnspireerd om met politiek handelen te zoeken naar concrete, samenhangende oplossingen.