Van belastingen, een clownsneus en bordelen

zaterdag 15 november 2003 23:37

Als collega Evelien Tonkens van GroenLinks begint over 'meer mannen in de zorg', neem ik m'n kans waar en stel dat wat betreft het woordvoerderschap 'zorg' de ChristenUnie zich in positieve zin van alle andere fracties onderscheidt: ik ben de enige kerel!

Gelet op het late tijdstip (wat gaan die weken toch snel!) beperk ik mij er vandaag toe om in vogelvlucht mijn week langs te lopen. Een volgende keer hopelijk weer wat uitgebreider.

Maandag (10 november) de hele dag in debat over het Belastingplan 2004. Ik heb een drietal amendementen, o.a. bedoeld om tot een evenwichtiger inkomensontwikkeling voor 'éénverdieners' te komen. Vergeleken met de bonus die tweeverdieners er van dit kabinet bij krijgen, komen kostwinners er maar bekaaid van af. Vanaf vijf uur moet ik er een uurtje of drie tussenuit om in een Hilversumse studio 10 minuten in discussie te gaan met VVD-collega Laetitia Griffith over de evaluatie van de afschaffing van het bordeelverbod. Met de trein heen, met een taxi terug naar Den Haag, waar het debat nog tot over elven doorloopt.

Dinsdag 11 november. Na de fractievergadering is er weer een petitie-aanbieding van een verwante organisatie, dit keer de (geref.) Stichting De Driehoek, die door de subsidiekortingen van VWS om zeep dreigt te worden gebracht. Bij het vragenuurtje meng ik mij in het debat over 'satire m.b.t. het Koningshuis'. Ik ben het eens met de minister-president dat van de media in dit opzicht de nodige zelfbeheersing mag worden gevraagd. Mat Herben vind het nodig een clownsneus op te zetten, Balkenende om hem daarmee te complimenteren; beide bijdragen vind ik van een bedenkelijk parlementair niveau. Eind van de middag het algemeen overleg 'bordeelverbod'; mijn bijdrage is nogal gepassioneerd, omdat ik mij oprecht bekommerd voel om de slachtoffers van deze moderne vorm van slavernij.
Ik kan even naar huis, waar ik om 21:00 uur met een taxi word opgehaald voor een discussie over het zelfde onderwerp in NOVA, met twee vertegenwoordigers van 'de branche'. 'k Heb het gevoel dat ik mijn punt redelijk kan maken; ik laat me niet in de hoek drukken van 'voer het bordeelverbod maar weer in, dan ben ik tevreden'; nee, dan begint het pas met de bestrijding van misstanden als vrouwenhandel, uitbuiting, minderjarigenprostitutie en illegaliteit!

Woensdagmorgen (12 november) de plenaire afronding van het Belastingplan. Er ligt inmiddels een flinke stapel amendementen... Kernpunt is een goede compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten. Ik maak nog een punt van de autokostenvergoeding voor de thuiszorgsector, waar een specifiek probleem ligt; ik krijg helaas weinig steun.
's Avonds naar Amersfoort voor een vergadering van het Uniebestuur, het landelijk bestuur van de ChristenUnie. Hoofdpunt: de Europese verkiezingen van volgend jaar juni, in het bijzonder de kandidatenlijst. 't Wordt erg laat voor ik weer in Woerden ben.

Donderdag de 13e neem ik 's morgens even de tijd voor ik weer naar Den Haag ga. Daar wacht mij de voorbereiding van een algemeen overleg over de modernisering van de AWBZ, dat van 2 tot 5 duurt. Tussendoor is er een heropening van het debat over het Belastingplan; ik maak in overleg met Bas v.d. Vlies een taakverdeling: hij doet het Belastingplan, ik de AWBZ. Als collega Evelien Tonkens van GroenLinks begint over 'meer mannen in de zorg', neem ik m'n kans waar en stel dat wat betreft het woordvoerderschap 'zorg' de ChristenUnie zich in positieve zin van alle andere fracties onderscheidt: ik ben de enige kerel!
Eind van de middag zijn er stemmingen. Mijn amendementen bij het Belastingplan worden verworpen. Jammer! Nog een uurtje bomen met oud-collega Leen van Dijke, die voor de VROM-begroting in Den Haag is. Ouderwets gezellig! Een heropening van het debat over de Justitiebegroting laat ik voor wat 'ie is. 22:00 uur thuis.

Vrijdag 14 november.
's Morgens een lezing plus discussie voor een gezelschap directeuren van prot-chr. zorginstellingen; 't gaat over de bezuinigingen en de modernisering AWBZ, dus dat komt goed uit. Ik ontmoet enkele oude bekenden. 's Middags thuis en 's avonds een vergadering van een kerkelijke commissie.

De zaterdag is grotendeels voor het gezin: Arjen naar voetballen brengen, wat opruimen, een band plakken, post lezen, St. Nicolaas binnenhalen in de haven van Woerden. Verder m'n financiën bijwerken (er valt weer flink wat in te halen!) en 's avonds m'n debatten voor volgende week voorbereiden. A.s. maandag neem ik twee debatten Sociale Zaken over van Tineke, die zelf de hele dag in een ander debat zit. 'n Hele kluif, maar om ca. 22:30 uur krijg ik van m'n medewerker een concept-tekst, waar ik - na de stukken zo ongeveer gelezen te hebben - wel mee uit de voeten kan. 'n End na middernacht is het welletjes: maandagochtend verder.
Labels
André Rouvoet

« Terug

Reacties op 'Van belastingen, een clownsneus en bordelen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.