Natura 2000 - Hanna Riezebos

Hannawoensdag 05 mei 2010 12:00

Dinsdagavond 27 april had ik de luxe keus tussen twee bijeenkomsten: de installatie van het nieuwe college of een informatiebijeenkomst van provincie Gelderland over Natura 2000. Ik koos voor de provincie, omdat de regels van dit nieuwe natuurplan in de komende raadsperiode naar alle waarschijnlijkheid meerdere keren langs zal komen als randvoorwaarde van lokale en regionale bestemmingsplannen.

Om de Europese natuur te behouden heeft de Europese Unie het initiatief genomen voor Natura 2000. Dit is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden. Voor Nederland gaat het in totaal om 162 gebieden. Dinsdagavond werden de bestuurders geinformeerd over de doelen, stand van zaken en lokale gevolgen van deze bescherming. Miep van der Zee en ondergetekende zijn naar Nunspeet gereden om ons te laten informeren en vragen te stellen aan de provinciale plannenmakers.

Voor de Veluwe is met name de stikstofdepostitie van belang; om de soortenrijkdom te behouden wil Natura 200 de emissie met zeker de helft omlaag krijgen. Zowel industrie, verkeer als agrariers zijn verantwoordelijk voor de uitstoot. Het viel me op dat voor de agrariers een concreet plan werd voorbereid om de uitstoot aan te pakken, maar dat dit niet voor de andere sectoren wordt gedaan. Een gemiste kans! Met name boeren worden geconfronteerd met meer onzekerheid door deze plannen, ook omdat ze nog niet altijd gedragen wordt door een sluitende begroting. Dat is, samen met de steeds wijzigende natuurwetgeving, een bedreiging van het sociale draagvlak onder de partners voor natuurbescherming. Ook op deze informatieavond voor bestuurders was dat voelbaar. Daar zou meer oog voor moeten zijn bij de makers van de plannen.

2010 is door de VN uitgeroepen tot jaar van de biodiversiteit. Het aantal dieren en planten loopt nog altijd schrikbarend snel terug. Dat moeten we willen voorkomen, maar wel samen en in goed en eerlijk overleg. Want: elke uitgestorven (vogel)soort is een stem minder tot Gods lof...

 Hanna Riezebos, fractievertegenwoordiger

Labels
Apeldoorn

« Terug

Reacties op 'Natura 2000 - Hanna Riezebos'

Huizing-Hekert, J.I. (Jeannet) [94806]
Geplaatst op: 05-05-2010 20:39 Quote
Belangrijk om geinformeerd alles te volgen. Je zult merken dat Apeldoorn soms meer wil dan hogere overheden toestaan.
Nieuw bericht

Archief > 2010 > mei